Wstrzymania, wycofania, dopuszczenia Drukuj stronę

Kwiecień 2024

WS_Ibuprofen_400mg

Październik 2022

Mupina_WC

Fluorouracil Accord_WS

Wrzesień 2022

Menaright Forte_WC

Styczeń 2022

WC_TABEX 1,5mg

Październik 2021

Baxter WC

Thioealth WC

Aribit WC

Maj 2021

Petroleum D 100 g_WC
 

Styczeń 2021

WC_Biodacyna

Grudzień 2020

WC_Zerbaxa
WC_Tramal krople

Październik 2020

WC_Triderm krem
WC_Lisinoratio 5

Wrzesień 2020

P_Petroleum D 400 (seria: 02092020-1/dw.02/2022)

Lipiec 2018

47/WS/2018 WODA DO RECEPTURY APTECZNEJ FP
97/WC/2018 ENEMA
96/WC/2018 GENTAMYCYNY SIARCZAN POSTANOWIENIE
96/WC/2018 GENTAMYCYNY SIARCZAN
95/WC/2018 PENTAERYTHRITOL COMPOSITUM POSTANOWIENIE
95/WC/2018 PANTAERYTHRITOL COMPOSITUM
94/WC/2018 INOVOX EXPRESS
93/WC/2018 VALTAP 160 DELFARMA
92/WC/2018 AXUDAN HCT 320+25 DELFARMA
91/WC/2018 AXUDAN HCT 80+12,5 DELFARMA
90/WC/2018 AXUDAN HCT 160+25 DELFARMA
89/WC/2018 AXUDAN HCT 160+12,5 DELFARMA
88/WC/2018 AXUDAN 160 DELFARMA
87/WC/2018 AXUDAN HCT160+25 INPHARM
86/WC/2018 AXUDAN HCT 160+12,5 INPHARM
85/WC/2018 AXUDAN 160 INPHARM
84/WC/2018 AXUDAN 80 INPHARM
83/WC/2018 AXUDAN HCT 160+25 FORFARM
82/WC/2018 AXUDAN HCT160+12,5 FORFARM
81/WC/2018 AXUDAN 160 FORFARM
80/WC/2018 AXUDAN 80 FORFARM
79/WC/2018 VALTAP HCT 160+25
78/WC/2018 VALTAP HCT 160+12,5
77/WC/2018 VALTAP 80
76/WC/2018 VALTAP 160
75/WC/2018 VALORION 80
74/WC/2018 VALORION 160
73/WC/2018 TENSART HCT 160+25
72/WC/2018 TENSART HCT 160+12,5
71/WC/2018 TENSART 160
70/WC/2018 TENSART 80
69/WC/2018 IVISART 80
68/WC/2018 IVISART 160
67/WC/2018 AXUDAN HCT 320+25
66/WC/2018 AXUDAN HCT 320+12,5
65/WC/2018 AXUDAN HCT 160+25
64/WC/2018 AXUDAN HCT 160+12,5
63/WC/2018 AXUDAN HCT 80+12,5
62/WC/208 AXUDAN 320
61/WC/2018 AXUDAN 160
60/WC/2018 AXUDAN 80
59/WC/2018 AWALONE 160
58/WC/2018 AWALONE 80
57/WC/2018 VALSOTENS 160
56/WC/2018 VALSOTENS HCT 160+12,5
55/WC/2018 VALSOTENS HCT 160+25
54/WC/2018 VANATEX HCT 160+25
53/WC/2018 VANATEX HCT 160+12,5
52/WC/2018 VANATEX HCT 80+12,5
51/WC/2018 VANATEX 160
50/WC/2018 VANATEX 80
49/WC/2018 AVASART PLUS 10+160
48/WC/2018 AVASART PLUS 5+160
47/WC/2018 AVASART PLUS 5+80
46/WC/2018 AVASART 160
45/WC/2018 AVASART 80
44/WC/2018 CO-NORTIVAN 160+25
43/WC/2018 CO-NORTIVAN 160+12,5
42/WC/2018 CO-NORTIVAN 80+12,5
41/WC/2018 NORTIVAN NEO 160
40/WC/2018 NORTIVAN NEO 80
46/WS/2018 AWALONE 160
45/WS/2018 AWALONE 80

Czerwiec 2018

44/WS/2018 VALTAP HCT 160+25
43/WS/2018 VALTAP HCT 160+12,5
42/WS/2018 VALTAP 80
41/WS/2018 VALTAP 160
40/WS/2018 VALORION 80 POSTANOWIENIE
40/WS/2018 VALORION 80
39/WS/2018 VALORION 160 POSTANOWIENIE
39/WS/2018 VALORION 160
38/WS/2018 TENSART HCT 160+25
37/WS/2018 TENSART HCT 160+12,5
36/WS/2018 TENSART 160
35/WS/2018 TENSART 80
34/WS/2018 IVISART 80
33/WS/2018 IVISART 160
32/WS/2018 AXUDAN HCT 320+25
31/WS/2018 AXUDAN HCT 320+12,5
30/WS/2018 AXUDAN HCT 160+25
29/WS/2018 AXUDAN HCT 160+12,5
28/WS/2018 AXUDAN HCT 80+12,5
27/WS/2018 AXUDAN 320
26/WS/2018 AXUDAN 160
25/WS/2018 AXUDAN 80
24/WS/2018 AWALONE 160
23/WS/2018 AWALONE 80
22/WS/2018 VALSOTENS 160
21/WS/2018 VALSOTENS HCT 160+12,5
20/WS/2018 VALSOTENS HCT 160+25
19/WS/2018 VANATEX HCT 160+25
18/WS/2018 VANATEX HCT 160+12,5
17/WS/2018 VANATEX HTC 80+12,5
16/WS/2018 VANATEX 160
15/WS/2018 VANATEX 80
14/WS/2018 AVASART PLUS 10+160
13/WS/2018 AVASART PLUS 5+160
12/WS/2018 AVASART PLUS 5+80
11/WS/2018 AVASART 160
10/WS/2018 AVASART 80
9/WS/2018 CO-NORTIVAN 160+25
8/WS/2018 CO-NORTIVAN 160+12,5
7/WS/2018 CO-NORTIVAN 80+12,5
6/WS/2018 NORTIVAN NEO 160
5/WS/2018 NORTIVAN NEO 80
39/WC/2018 FENOTEROL HYDROBROMIDE INJ.
38/WC/2018 HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJ.USP
37/WC/2018 THIAMINE HYDROCHLORIDE INJ.
36/WC/2018 ETAMSYLATE INJ.
35/WC/2018 CALCIUM GLUCONATE INJ.USP 10%
34/WC/2018 CALCIUM GLUCONATE INJ.USP 10%
4/WS/2018 SALMEX
33/WC/2018 NASIENIE KOZIERADKI
32/WC/2018 POSTANOWIENIE 2%WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI
32/WC/2018 2% WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI
31/WC/2018 ALKA-PRIM
30/WC/2018 ETAMSYLATE

Lipiec 2015

GIF 26/WC/2015 Latanost
 

Legenda

D

decyzja dopuszczająca do obrotu

DUD

decyzja uchylająca

DUDc

decyzja uchylająca częściowo (w zakresie niektórych serii)

DWIF

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

KPWIF

Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

LuWIF

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

LWIF

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

ŁWIF

Łódzki  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

MaWIF

Małopolski  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

MWIF

Mazowiecki  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

MZ

Ministerstwo Zdrowia

OWIF

Opolski  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

P

decyzja własna producenta

PkWIF

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

PoWIF

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

PPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PWIF

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

PWIS

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

R

decyzja wstrzymująca reklamę

SWIF

Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 

SwWIF

Świętokrzyski  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

URPL

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 

WC

decyzja wycofująca z obrotu

WD

wygaśnięcie decyzji

WMWIF

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

WS

decyzja wstrzymująca w obrocie 

WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

WWIF

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

ZPWIF

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

ZS

decyzja zakazująca stosowania

ZW

decyzja  zakazująca wprowadzanie

 

LEGENDA

SWIF    - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

MaWIF     - Małopolski Wojew. Insp. Farm.

GIF     - Główny Inspektor Farmaceutyczny

P        - decyzja producenta

PIF     - Wojewodzki Inspektor Framaceutyczny w Rzeszowie

WS       - Wstrzymany w obocie

LWIF    - Lubuski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny

ZS       - zakaz stosowania

WWIF - Wielkopolski Wojewodzi Inspektor Farmaceutyczny

WC       - Wycofany z obrotu

IL      - decyzja Instytutu Lekow o nie dopuszczeniu do obrotu

ZW       - zakaz wprowadzania

D       - dopuszczony do obrotu

URPL     - Urzad Rej Prod Leczn.

PWIS    - Panstwowa Wojewodzka Inspekcja Sanitarna w Katowicach

MZiOS    - Ministerstwo Zdrowia

PWIF    - Pomorski Wojewodzki Inspektorat Farmaceutyczny

MWIF     - Mazowiecki Wojew. Insp. Farm.

U - Uchylenie decyzji

Uwm      - Utrzymanie w mocy decyzji

Uc      - Uchylenie decyzjiczesciowe w zakresieniektórychserii

KPWIF    - Kujawsko-Pomorski Woj. Insp. Farm

ZmWC    - zmiana decyzji wstrzymujacej na wycofanie z rynku

Post.    - Postanowienie Glownego Inspektora Farm

sprost. - sprostowanie

OpWIF    - Opolski Woj. Insp. Farm.

LuWIF   - Lubelski Wojewódszki Insp. Farm.

SwWIF    - Swietokrzyski Woj. Insp.Farm

ZPWIF   - Zachodniopomorski Woj.Insp. Farm.

PWIS     - Panst.Woj Insp. Sanit

DWIF    - Dolnośląski Woj.Insp.Farm.

PPIS     - Panst.Powiatowy Insp.Sanit.

PoWIF   - Podlaski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny

ZPWIF    - Zachodniopomorski Woj. Insp. Farm.

WMWIF   - Warmińsko-Mazurski Woj.Inspektor Farm

LdWIF    - Łódzki Wojewódzki Inspektor Farm.

WD      - Wygaśnięcie decyzji

DUD     - Decyzja uchylająca decyzję