Kariera w Grupie Farmacol Drukuj stronę

Jesteśmy jedną z największych polskich firm. Liderem rynku dystrybucji farmaceutycznej. Od ponad 30 lat nieprzerwanie świadczymy usługi na najwyższym poziomie i każdego miesiąca zaopatrujemy blisko 10.000 aptek w całej Polsce.

Nasza praca oparta jest na 3 podstawowych zasadach: precyzji, szybkości i profesjonalizmie. To właśnie ścisłe przywiązanie do nich pozwoliło nam zbudować tak silną i stabilną pozycję na rynku farmaceutycznym. Zasady te są również naszym zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec pracowników, klientów oraz przede wszystkim pacjentów, ponieważ to ich zdrowie jest tutaj najważniejsze, a naszym celem numer 1 jest nieprzerwanie jak najszybsze dostarczanie lekarstw do aptek.

Obecnie zatrudniamy ponad 4.000 pracowników w 7 oddziałach, które znajdują się w największych polskich miastach, na czele z centralą zlokalizowaną w Katowicach. Poszukujemy specjalistów, którzy nie boją się odpowiedzialności i wyzwań, chcą się ciągle rozwijać oraz co najistotniejsze, swoją pracą mają zamiar realnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

Nigdy nie zamykamy również drzwi przed osobami, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Zapewniamy im mocny start, profesjonalne narzędzia oraz odpowiedzialne zadania. Zamiast przysłowiowego "parzenia kawy", w Grupie Farmacol czeka na Ciebie przyszłość oparta na rozwoju i systematycznej pracy.

Jedna z naszych spółek jest zakładem pracy chronionej. Naszą ambicją w relacjach z pracownikami jest stwarzanie możliwości rozwoju i równych szans wszystkim osobom, które są pracowite, ambitne i nastawione na perfekcyjną obsługę klienta. Pracownikom zapewniamy stabilizację, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, elastyczną formę zatrudnienia dostosowaną do sugestii pracownika oraz atrakcyjny pakiet socjalny, a dla osób uprawnionych, świadczenia z ZFRON.

Dostrzegamy jak ważne jest podnoszenie zarządzania zespołami ludzkimi i tworzenie rozwojowego środowiska. Wiemy, że większość osób poszukuje nie tylko pracy, ale i ciekawych wyzwań zawodowych i rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie projektów HR, które znacząco podnoszą wartość naszej firmy jako pracodawcy.

Program adaptacji

Zależy nam na tym, aby startujący pracownicy mieli jasność jakie stawiamy przed nimi cele, jakie umiejętności podczas pierwszych miesięcy pracy muszą opanować, aby wiedzieli jak mają się poruszać w nowej dla nich firmie i czego mogą oczekiwać. Chcemy, by otrzymywali feedback na temat swojej pracy. Poprawienie efektywności wdrażania nowozatrudnionych osób do pracy pozwala uniknąć nadmiernych inwestycji, rozczarowań, niejasności i daje realne oparcie w codziennych zadaniach w pierwszych miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

Ścieżki karier

Zdecydowaliśmy się na zbudowanie systemu ścieżek karier dla naszych pracowników. Chcemy, aby każdy pracownik w naszej firmie lub osoba aplikująca miały jasność jak wyglądać może rozwój w naszej firmie, jakie umiejętności są wymagane do objęcia danego stanowiska, jakiego wsparcia w rozwoju tych umiejętności może oczekiwać od nas jako pracodawcy.

W Farmacolu możesz pracować w takich działach, jak:

  • Logistyka
  • IT
  • Sprzedaż i Telemarketing
  • Marketing i PR
  • Prawo
  • Farmacja
  • Administracja Nieruchomości
  • Finanse

na każdym poziomie w strukturze organizacyjnej – od specjalisty, przez Kierownika po Dyrektora jednego z działów.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Grupie Farmacol możesz aplikować klikając na poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=eea4f8f04f1a42b8beaa5bb59be3702a

lub wysyłając dokumenty aplikacyjne na adres:

FARMACOL S.A. Dział ZZL,
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.
Aktualne ogłoszenia dotyczące pracy w Grupie Kapitałowej Farmacol są zamieszczone w zakładce „oferty pracy”.

Klauzula informacyjna - RODO

Dane Administratorów: Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest Farmacore Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rakowieckiej 65/67 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl w zakładce KIM JESTEŚMY – STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Dane kontaktowe: Wspólny punkt do kontaktu do Administratorów Danych: , ,

Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych pod adresem:

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

·         art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach.

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Wniosek o realizacje praw dostępny jest na https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/

W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: , , co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Zgoda 1 – na przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Farmacore Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rakowieckiej 65/67 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl Zostałem(am) poinformowany(a), że w każdym czasie mogę cofnąć tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.