Oferta współpracy Drukuj stronę

Naszym Klientom oferujemy:

  • szeroką ofertę asortymentową,
  • atrakcyjne warunki handlowe,
  • wysokiej jakości serwis na terenie całej Polski,
  • dokładki przedstawicielskie,
  • programy patronackie
  • udział w szkoleniach i spotkaniach,
  • interesujące promocje.

 

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

a) zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:

 PODMIOT

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jednoosobowa działalność gospodarcza
prowadzona przez osobę fizyczną

 Dokument NIP-u, REGON-u,
 Zaświadczenie z Ewidencji Działalności
 Gospodarczej osoby fizycznej

 Spółka cywilna

 Dokument NIP-u, REGON-u spółki oraz  Zaświadczenie
 z Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze
 wspólników spółki

 Spółka prawa handlowego:
 jawna, partnerska, komandytowa,
 komandytowo-akcyjna, z ograniczoną
 odpowiedzialnością, akcyjna

 Dokument NIP-U, REGON-u spółki,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 Uwaga: w przypadku podmiotów, które zgłosiły do KRS
 swoje nr NIP i REGON
 - wystarczy odpis z KRS zawierający nr NIP i REGON

 Inne podmioty:
 przedsiębiorstwa państwowe, jednostki
 badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje,
 spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego

 

b) zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależnosci od rodzaju prowadzonej działalności:

 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 WYMAGANA DOKUMENTACJA

 Apteka Otwarta

 1. Zezwolenie na prowadzenie apteki otwartej
 2. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu
 obrotu środkami odurzającymi  - plik w załączeniu
 3. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu
 obrotu lekami z listy lecznictwa zamkniętego

 Punkt Apteczny

 1. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

 Sklep Zielarsko-Medyczny

 1. Zaświadczenie o kursie zielarskim  lub dyplom
 zatrudnionego technika farmacji lub zezwolenie na
 prowadzenie sklepu wydane przez Inspektorat
 Farmaceutyczny

 Lecznica Weterynaryjna

 1. Wpis do Ewidencji Zakładów Leczniczych
 dla zwierząt/ do Izby Weterynaryjnej / do
 rejestru Indywidualnej lub Grupowej Praktyki 
 Weterynaryjnej
 2. Zgoda na substancje psychotropowe,
 środki odurzające oraz prekursory wydane
 przez Inspektorat Farmaceutyczny w przypadku
 posiadania
 3. Oświadczenie weterynaryjne  - plik w załączeniu

 SKLEP: wielobranżowy; specjalistycznego
 zaopatrzenia medycznego;
 ortopedyczny

 Nie wymagana

 

 c) zestawienie dokumentów w zakresie pozyskiwania danych teleadresowych zgodnie z wymogami prawa  (Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych):

PODMIOT/RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYMAGANA DOKUMENTACJA
Każdy rodzaj podmiotu (dotyczy płatnika)

1. Formularz pozyskania danych – plik w załączeniu

2. Deklaracja odwołania zgody – plik w załączeniu

3. Deklaracja sprostowania danych – plik w załączeniu

 

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania lub dokonania zmian danych kontrahenta w systemie mogą zostać przekazane:

- faxem na nr 32 208 06 79

- mailem na adres

- oraz w podczas wizyty Regionalnego Konsultanta Sprzedaży.


W celu otrzymania warunków handlowych bardzo prosimy o kontakt z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy!

Klauzula informacyjna dotyczące realizacji zamówień (faktury, umowy)

W związku z realizacją zamówień Administratorem danych jest „Farmacol – Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.  Kontakt do Administratora . Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja i rozliczenie umowy oraz raportowaniu sprzedaży do producentów i dostawców, wystawienie faktur oraz art. 6 ust. 1 lit f - interesu prawnego polegającego na windykacji i zabezpieczeniu roszczeń. Odbiorcami danych są:

  • organy państwowe na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty przetwarzające  działające na zlecenie Administratora Danych,
  • podmioty odpowiedzialne w rozumieniu art. 2 pkt. 24 Prawa Farmaceutycznego, a także inne podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, o których mowa w art. 72 Prawa Farmaceutycznego, podmioty będące producentami lub dystrybutorami suplementów diety, o których mowa w art. 3 pkt. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 3 pkt. 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, albo wyrobów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy o wyrobach medycznych – lista odbiorców danych jest dostępna w siedzibie Administratora.  

Podstawa udostępnienia danych

Opis

Podstawa RODO*

Zakres danych

Zamówienia przedstawicielskie

Dane udostępniane na podstawie zamówień przedstawicielskich. 

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące zamówień

Zamówienia klientów promocyjne

Udostępnienie danych warunkuje możliwość skorzystania z promocji producentów i dostawców. Fakt raportowania danych musi być zakomunikowany zgodnie z art. 13 RODO np. w regulaminie.  W przypadku rabatów ujętych w cenie bez informowania klienta zastosowanie ma punkt 3. 

Art. 6 ust. 1 lit b RODO

Dane identyfikacyjne, dane adresowe (wg umowy z producentem), raport sprzedażowy

 

Więcej informacji na stronie https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/