Oferta współpracy Drukuj stronę

Naszym Klientom oferujemy:

  • szeroką ofertę asortymentową,
  • atrakcyjne warunki handlowe,
  • wysokiej jakości serwis na terenie całej Polski,
  • dokładki przedstawicielskie,
  • programy patronackie
  • udział w szkoleniach i spotkaniach,
  • interesujące promocje.

 

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

a) zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:

 PODMIOT

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jednoosobowa działalność gospodarcza
prowadzona przez osobę fizyczną

 Dokument NIP-u, REGON-u,
 Zaświadczenie z Ewidencji Działalności
 Gospodarczej osoby fizycznej

 Spółka cywilna

 Dokument NIP-u, REGON-u spółki oraz  Zaświadczenie
 z Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze
 wspólników spółki

 Spółka prawa handlowego:
 jawna, partnerska, komandytowa,
 komandytowo-akcyjna, z ograniczoną
 odpowiedzialnością, akcyjna

 Dokument NIP-U, REGON-u spółki,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 Uwaga: w przypadku podmiotów, które zgłosiły do KRS
 swoje nr NIP i REGON
 - wystarczy odpis z KRS zawierający nr NIP i REGON

 Inne podmioty:
 przedsiębiorstwa państwowe, jednostki
 badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje,
 spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego

 

b) zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależnosci od rodzaju prowadzonej działalności:

 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 WYMAGANA DOKUMENTACJA

 Apteka Otwarta

 1. Zezwolenie na prowadzenie apteki otwartej
 2. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu
 obrotu środkami odurzającymi  - plik w załączeniu
 3. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu
 obrotu lekami z listy lecznictwa zamkniętego

 Punkt Apteczny

 1. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

 Sklep Zielarsko-Medyczny

 1. Zaświadczenie o kursie zielarskim  lub dyplom
 zatrudnionego technika farmacji lub zezwolenie na
 prowadzenie sklepu wydane przez Inspektorat
 Farmaceutyczny

 Lecznica Weterynaryjna

 1. Wpis do Ewidencji Zakładów Leczniczych
 dla zwierząt/ do Izby Weterynaryjnej / do
 rejestru Indywidualnej lub Grupowej Praktyki 
 Weterynaryjnej
 2. Zgoda na substancje psychotropowe,
 środki odurzające oraz prekursory wydane
 przez Inspektorat Farmaceutyczny w przypadku
 posiadania
 3. Oświadczenie weterynaryjne  - plik w załączeniu

 SKLEP: wielobranżowy; specjalistycznego
 zaopatrzenia medycznego;
 ortopedyczny

 Nie wymagana

 

 c) zestawienie dokumentów w zakresie pozyskiwania danych teleadresowych zgodnie z wymogami prawa  (Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o ochronie danych osobowych):

PODMIOT/RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYMAGANA DOKUMENTACJA
Każdy rodzaj podmiotu (dotyczy płatnika)

1. Formularz pozyskania danych – plik w załączeniu

2. Deklaracja odwołania zgody – plik w załączeniu

3. Deklaracja sprostowania danych – plik w załączeniu

 

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania lub dokonania zmian danych kontrahenta w systemie mogą zostać przekazane:

- faxem na nr 32 208 06 79

- mailem na adres

- oraz w podczas wizyty Regionalnego Konsultanta Sprzedaży.


W celu otrzymania warunków handlowych bardzo prosimy o kontakt z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy!