Reklamacje Drukuj stronę

Zasady i obsługa procesu reklamacyjnego


Zgłoszenia reklamacji i zwrotów przyjmujemy:

  • za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych KS-AOW

 

  • poprzez portal e-FCL dla aptek zarejestrowanych w portalu

 

  • w przypadku aptek niezarejestrowanych w portalu e-FCL - zachęcamy do szybkiego i wygodnego złożenia reklamacji przez portal e-FCL bez logowania

 

Komunikat (październik 2022)

Zmiany organizacyjne w procesie odbioru przez Przewoźnika reklamacji i zwrotów od Klienta.

Szanowni Państwo,

z dniem 31.10.2022 wprowadzamy zmiany organizacyjne w procesie odbioru przez Przewoźnika reklamacji i zwrotów od Klienta.

Przygotowanie towaru i weryfikacja jego zawartości z Protokołem leży po stronie Klienta.

  • Przewoźnik nie będzie weryfikował zawartości przesyłki, będzie odbierał od Państwa zamkniętą przesyłkę.
  • Obowiązkiem Przewoźnika, wynikającym z zachowania wymogów jakościowych, będzie potwierdzenie odbioru przesyłki poprzez umieszczenie na Protokole daty odbioru i podpisu/pieczątki.
  • Zarówno Przewoźnik jak i Dział Reklamacji nie będzie odpowiadał za ewentualne niezgodności ilościowe towaru, stwierdzone w procesie zwrotu czy reklamacji – po otwarciu przesyłki.
  • Instrukcja przygotowania zwrotu/reklamacji znajduje się TUTAJ. Prosimy o przygotowanie zwrotu/reklamacji zgodnie z wskazanymi tam wytycznymi, co usprawni proces przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Komunikat (wrzesień 2021)

Zgłaszanie wady jakościowej do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie „określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - zgłoszenia podejrzenia wad jakościowych i reklamacji jakościowych", w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia wady jakościowej produktu, apteka w pierwszej kolejności zobowiązana jest do skierowania sprawy do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może podjąć decyzję o zwrocie produktu do hurtowni. Dopiero w takim przypadku prosimy o zgłoszenie reklamacji jakościowej w trybie awizacji z odnotowaniem właściwej przyczyny reklamacji do Hurtowni – jako „wada jakościowa”.

Komunikat (styczeń 2021)

Zgłaszanie reklamacji i zwrotów przez system e-FCL

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od stycznia 2021 roku wszystkim Klientom, którzy nie posiadają technicznych możliwości składania reklamacji i zgłaszania zwrotów w formie elektronicznej poprzez system KAMSOFT-EWD, stworzyliśmy możliwość zgłaszania spraw poprzez portal e-FCL.

Zachęcamy ze skorzystania z wygodnej i dostępnej przez 24 godziny na dobę formy składania reklamacji i zgłaszania zwrotów. Zasady opisane są na podstronie „Reklamacje”.

 

Komunikat (sierpień 2019)

Faktura korygująca serię i datę ważności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku w odpowiedzi na zgłoszone do naszej Hurtowni reklamacje dotyczące niezgodności serii
i daty ważności ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia - nota,  otrzymacie Państwo od nas fakturę korygującą serię i datę ważności.

 

Komunikat (maj 2019)

Od 1 maja 2019 r. zgłoszenia reklamacyjne będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną

Szanowni Państwo,

wprowadzony przez Grupę Kapitałową Farmacol system elektronicznego zgłaszania reklamacji i zwrotów do Hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem elektronicznego systemu KAMSOFT-EWD spotkał się z uznaniem z Państwa strony.

Elektroniczna wymiana danych między Klientem a Hurtownią pozwala na szybkie i czytelne dla obu stron wprowadzenie danych dotyczących reklamacji i zwrotów zarówno do Państwa systemu aptecznego, jak również do systemu Grupy Farmacol, oraz na sprawne przeprowadzenie całego procesu, co znacząco pozwoli na optymalizację oraz skrócenie czasu niezbędnego do rozpatrzenia Państwa reklamacji lub zwrotu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie zgłoszeń reklamacyjnych oraz w świetle przepisów jakie stawia przed nami Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, informujemy że z dniem 01.05.2019 będziemy przyjmować zgłoszenia reklamacji i zwrotów tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
Biorąc pod uwagę Klientów, którzy nie posiadają technicznych możliwości składania reklamacji i zgłaszania zwrotów w formie elektronicznej, prosimy o zgłaszanie reklamacji i zwrotów na adres email