Kontakty Drukuj stronę

Obsługa

 

Zyskaj stały dostęp online do swoich zamówień i kontroluj proces ich przebiegu. Zapraszamy do korzystania z portalu e-FCL.pl
Zgłoś reklamację bez potrzeby logowania do systemu. Zapraszamy do korzystania z portalu e-FCL.pl
Zgłoś potrzebę wystawienia duplikatów dokumentów bez logowania do systemu. Zapraszamy do korzystania z portalu e-FCL.pl

 

Biuro Obsługi Klienta
 tel. 801 603 903 / 322 603 903

 
kartoteki
umowy apteczne
windykacja    
rozliczenia            reklamacje
Sprzedaż

 
 Dział Telemarketingu - Sprzedaż Apteczna
 
 tel. 801 203 303 / 32 22 03 303
Dział Telemarketingu - Sprzedaż Szpitalna 
 
tel: 32 20 80 636
 Dział Zamówień Przedstawicielskich
 
 tel. 32 20 80 743
Dział Sprzedaży Hurtowej
 
tel. 32 20 80 686
 Szczepionki Stallergenes 
 
 tel. 22 73 38 610
 

 Dział Zaopatrzenia

 

Oferty współpracy

 

 Administracja

Centralny Dział Przetargów - zakupy niefarmaceutyczne

 Marketing
 

Zakupy farmaceutyczne

 

 

 Centrala
  
 tel. 32 20 80 600
Dział Logistyki

 

 

 

Informacja dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Administratorem danych w tym nagrań jest Farmacol Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  ul. Szopienicka 77. Kontakt do Administratora:  /  . Celem nagrań jest zapewnienie jakości świadczonych usług. Pozostałe dane wykorzystywane są w celu kontaktu i obsługi klienta. Nagrania przechowywane są do czasu wygaśnięcia roszczeń, nie dłużej niż 24 miesiące. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia po okresach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych .


Formularz kontaktowy