Polityka prywatności Drukuj stronę

Polityka Prywatności Portalu Farmacol.com.pl

 1. Postanowienia ogólne - Polityka Prywatności określa zasady zbierania danych niezidentyfikowanych osób w zakresie korzystania z Portalu Farmacol.com.pl.
 1. Polityka prywatności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 1. Słownik pojęć:

Administrator danych osobowych (ADO) – FARMACOL , Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  pod adresem: ul. ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038158, REGON 273352747, kapitał zakładowy 300 000 złotych, NIP 9542743162, zwanej dalej w skrócie FARMACOL,

 • Dane statystyczne  –    wszelkie informacje dotyczące niezidentyfikowanej osoby fizycznej lub innego podmiotu,
 • Pliki Cookies –  definicja zawarta jest w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://www.farmacol.com.pl/polityka-cookies
 • Reklama display – reklama, w skład której wchodzą działania takie jak remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań oraz danych demograficznych Google Analytics.
 1. Zakres zbieranych danych w Polityce prywatności.
 • Danych demograficznych o zainteresowaniach zbieranych podczas odwiedzania Portalu Farmaprofit za pośrednictwem funkcji „Google Analytics”. Funkcje „Google Analytics” są zaimplementowane na podstawie reklam display i istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usług dla reklam display i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Danych osobowych zbieranych przy rekrutacjach na wybrane stanowiska w Farmacol wysyłanych za pośrednictwem strony farmacol.com.pl.
 • Informacji dotyczących sesji i wizyt użytkowników, rejestrowanych za pośrednictwem plików cookies.
 1. Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych.

W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób uprasza się (na formularzach, kwestionariuszach, drukach w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Farmacol.com.pl) umieszczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przeciwnym wypadku osoba, której dane dotyczą zostanie poproszona o przesłanie takiego wyrażenia zgody. Brak zgody jest jednoznaczny z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych – zniszczeniem formularza lub pisma.

 1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą: W przypadku żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych i realizacji praw  na pisemny wniosek pochodzący od osoby, której dane dotyczą.
 1. Udostępnianie danych innym podmiotom.

Dane statystyczne mogą być udostępniane w następujących przypadkach: (pisemnego, umotywowanego wniosku podmiotu uprawnionego do otrzymywania danych na podstawie przepisów lub umów).