Kontakt

Grupa Farmacol
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
tel. 32 208 06 00
e-mail:

WIĘCEJ

Sonda

Informacje o spółce Drukuj stronę

Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Szopienickiej 77. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000038158.

NIP: 634-00-23-629
REGON: 273352747

Konto bankowe: ING BSK S.A. 61 1050 0086 1000 0007 0033 7942
Kapitał zakładowy w wysokości 23 400 000 zł w całości opłacony.

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Farmacol według Polskiej Klasyfikacji Działalności zwanej dalej "PKD" jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (4646). Szczegółowo przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów: farmaceutycznych, medycznych oraz kosmetyków, środków higienicznych, suplementów diety oraz świadczenie usług marketingowych.

Dodatkowo Spółka świadczy także usługi hotelarskie i gastronomiczne.