Struktura Grupy Kapitałowej Drukuj stronę

Farmacol S.A.

Spółka matka Grupy Kapitałowej Farmacol.


ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000038158
Kapitał zakładowy w wysokości 23 224 400,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 273352747    |    NIP: 6340023629

Apteka Helios Sp. z o.o.   


ul. Rydla 50, 70-783 Szczecin,
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000062431
Kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 812412910    |    NIP: 9552026166

Apteka Milenium Sp. z o.o.


ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497   |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000666190
Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 851784439    |    NIP: 8691721567

Apteka Tęczowa Sp. z o.o.


al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000062415
Kapitał zakładowy w wysokości 51 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 812412903    |    NIP: 8512754982

Cefarm Białystok S.A.


ul. Kleeberga 34, 15-691 Białystok
tel. +48 85 66 46 500    |    fax + 48 85 66 46 549    |    cefarmbialystok@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000204961
Kapitał zakładowy w wysokości 18 700 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 000289472    |    NIP: 5420202500

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.


ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000288521
Kapitał zakładowy w wysokości 481 621 600,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 141107266    |    NIP: 5252409576
Konto bankowe: ING BSK S.A. 49 1050 0086 1000 0023 2364 1403

Farmacore Sp. z o.o.


ul. Rakowiecka 65/67,  50-422 Wrocław
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacolitb@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000908523
Kapitał zakładowy w wysokości 7 803 700,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 022273732    |    NIP: 8992747774

Firma Zdrowie Sp. z o.o.


ul. Stolarzowicka 44, 41-908 Bytom
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000555257
Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 361457926    |    NIP: 6263018012

Kwiaty Polskie Sp. z o.o.


ul. ks. Zdzisława Wujaka 2, 92-551 Łódź
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497   
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000560942
Kapitał zakładowy w wysokości 140 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 361650592    |    NIP: 7252087576

Nasza Apteka Sp. z o.o.


ul. Jana Długosza 22, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000538333
Kapitał zakładowy w wysokości 5 616 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 360511256    |    NIP: 7343529554

Pharma-Flos Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 4, 41-100 Tychy
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497   
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000589073
Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 003492216    |    NIP: 6461012263

Pod Orlikiem Sp. z o.o.


ul. Rynek 20, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000598254
Kapitał zakładowy w wysokości 110 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 371163559    |    NIP: 6891185747

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Kielce” S.A.


ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce
tel. +48 41 365 62 00    |    fax +48 41 365 62 05    |    cefarmkielce@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000024653
Kapitał zakładowy w wysokości 10 923 480,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 290558600    |    NIP: 6571027260

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Szczecin” S.A.


ul. Pomorska 132, 70-812 Szczecin
tel. +48 91 480 22 75    |    fax +48 91 428 27 22    |     cefarmszczecin@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000051672
Kapitał zakładowy w wysokości 6 840 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 810790392    |    NIP: 8511050411

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Warszawa” S.A.


ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 22 733 87 55    |    fax +48 22 733 87 59    |    cefarmwarszawa@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000034561
Kapitał zakładowy w wysokości 25 101 190,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 012859010    |    NIP: 5250004237

„PZF Cefarm-Warszawa S.A.” sp.j.


ul. Podwale 2, 36-200 Brzozów
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497   
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067305
REGON: 371033271    |    NIP: 6861529225

Silesian Pharma Sp. z o.o.


ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000341287
Kapitał zakładowy w wysokości 5 450 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 200312644    |    NIP: 9662015459