Struktura Grupy Kapitałowej Drukuj stronę

AZ ASSET S.A


ul. Szopienicka 77,
40-431 Katowice.
KRS: 0000706355,
REGON: 365353678,
NIP: 9542768601.
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
biuro@azasset.pl

Farmacol S.A.


Spółka matka Grupy Kapitałowej Farmacol.

ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
NIP 6340023629

REGON 27335274700000

Numer KRS 0000038158

Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna


ul. Rakowiecka, nr 65/67,
50-422 Wrocław
KRS 0000481881
REGON: 146941689
NIP: 5252569570
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
farmacolinwestycje@farmacol.com.pl

Farmacol Serwis S.A


ul. Szopienicka 77,
40-431 Katowice
KRS 0000002844.
REGON: 932149338,
NIP: 8971628449.
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
farmacolserwis@farmacol.com.pl

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Warszawa" S.A.


ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
NIP 5250004237
REGON 012859010
Numer KRS 0000034561
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmwarszawa@farmacol.com.pl

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm- Kielce” S.A.


ul. Jagiellońska 70,
25-956 Kielce,
KRS 0000024653,
REGON: 290558600,
NIP: 6571027260,
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmkielce@farmacol.com.pl

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Kielce" S.A. S.K.A.


ul. Szopienicka 77,
40-431 Katowice
KRS 0000374359,
REGON: 241823781,
NIP: 9542716426.
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmkielceska@farmacol.com.pl

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm- Szczecin” S.A.


ul. Pomorska 132
70-812 Szczecin
KRS 0000051672
NIP: 8511050411
REGON: 810790392
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmszczecin@farmacol.com.pl

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Szczecin" S.A. S.K.A.


ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
REGON: 241961112
NIP: 9542727950
KRS 0000380229
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmszczecinska@farmacol.com.pl

Cefarm Białystok S.A.


ul. Kleeberga 34,
15-691 Białystok
KRS 0000204961,
REGON: 000289472,
NIP: 5420202500.
Centrala (32) 20 80 600 Fax (32) 20 22 497
cefarmbialystok@farmacol.com.pl

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.


Dystrybutor leków prowadzący hurtownię farmaceutyczną. Podmiot obsługujący całość aktywności logistycznych Grupy Farmacol, a także świadczący usługi podmiotom trzecim.

ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
NIP 5252409576
REGON 14110726600000

KRS: 0000288521

Silesian Pharma Sp. z o.o.


Podmiot produkujący suplementy diety pod marką Rodzina Zdrowia.

ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
NIP: 9662015459
REGON: 200312644
KRS 0000341287

Hotel Belweder *****


ul. Zdrojowa 15
43-415 Ustroń
NIP 9542743162
REGON 24324310200000
KRS 0000459290