System zgłaszania naruszeń Drukuj stronę


Każdy z nas poprzez właściwe postępowanie, buduje wartość firmy. Grupa Kapitałowa Farmacol, której liderem jest Farmacol Spółka Akcyjna, jedna z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, w swoim codziennym działaniu stoi na stanowisku przestrzegania w ramach swoich praktyk: obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych i postępowania zgodnie z wyznaczonymi standardami etycznymi i kodeksem antykorupcyjnym.

System zgłaszania naruszeń to poufne narzędzia służące, interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym, do sygnalizowania zaobserwowanych przypadków zagrożenia lub naruszania prawa.

Jeżeli jesteś świadkiem łamania prawa, zaobserwowałeś zagrożenie / naruszenie, możesz ZGŁOSIĆ ten fakt:

 

  • poprzez system internetowej obsługi

   

 

  • telefonując pod numer

 32 253 15 60

  • przesyłając korespondencję na adres:

 

 Zespół ds. Naruszeń GK Farmacol

 ul. Szopienicka 77

 40-431 Katowice

Pamiętaj!

  • Analizujemy każdą sprawę, która trafia do systemu
  • Zapewniamy anonimowość oraz poufność informacji
  • Nie akceptujemy działań na szkodę naszej firmy oraz dobra publicznego
  • Dobro i bezpieczeństwo naszej firmy to nasz wspólny interes

DZIĘKUJEMY za Twój wkład w budowę uczciwej i odpowiedzialnej firmy!

 

 

Klauzula informacyjna RODO