Farmacore Sp. z o.o. Drukuj stronę

Farmacore Sp. z o.o. (dawniej: Farmacol Serwis S.A. S.K.A.)

ul. Rakowiecka 65/67,  50-422 Wrocław
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacolitb@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000908523
Kapitał zakładowy w wysokości 4 800 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 022273732    |    NIP: 8992747774