Przeglądarka NMVO Drukuj stronę

Narzędzie do sprawdzenia daty wprowadzenia do obrotu serii produktu leczniczego.

Zastrzeżenie: Baza serii sporządzona i aktualizowana według stanu wiedzy Farmacol Logistyka sp. z o.o.
Opracowano na podstawie komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 7.02.2019 r

Proszę podać datę w formacie YYYY-MM-DD
Podstawa prawna:
 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późń. zmianami USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Komunikaty GIF i NIA z dnia 7.02.2019 r:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-dotyczacy-obowiazku-serializacji-produktow-leczniczych
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1393,Informacje-dotyczace-obowiazku-serializacji-produktow-leczniczych.html
https://www.nia.org.pl/2019/02/07/komunikat-dotyczacy-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-delegowanego-komisji-ue-2016161/

W przypadku komunikatu zwrotnego:„Brak informacji o dacie wprowadzenia serii do obrotu”” po potwierdzeniu, że produkt leczniczy został nabyty od „Farmacol Logistyka sp. z o.o.” , proszę o postępowanie zgodnie z wytycznymi GIF zamieszczonymi w:
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1398,Przewodnik-zarzadzania-alertami-generowanymi-przez-system-weryfikacji-autentyczn.html /