Szczepionki Stallergenes Greer Drukuj stronę

GK Farmacol jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Stallergenes Greer. Nasza hurtownia od ponad 10 lat dostarcza szczepionki do aptek na terenie całego kraju. W zakładce Zamówienia Stallergenes Greer znajdą Państwo informacje o aktualnej ofercie.

Prowadzimy sprzedaż nastepujących produktów firmy Stallergenes Greer: Oralair (tabletki podjęzykowe), Staloral 300 (roztwór podjęzykowy), Staloral (roztwór podjęzykowy) a także Lancetów do testów skórnych-Stallerpoint oraz zestawu testów punktowych Alyostal

W przypadku pytań związanych z zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Szczepionek pod numerem infolinii: 22 73 38 610 lub e-mailem pod adresemszczepionki@farmacol.com.pl

 

Aktualna dostępność poszczególnych preparatów Stallergenes Greer:

 

SZCZEPIONKA

LECZENIE

Wstępne

Podtrzymujące

Actair 100 IR * 3tabl+300 IR*28 tabl

Druga połowa maja -

Actair 100 IR * tabl 15

Dostępne -

Actair 300 IR * tabl 30

- Dostępne

Actair 300 IR * tabl 90

- Dostępne

Oralair  100 IR & 300 IR

Druga połowa maja

-

Oralair  300 IR * 30 tabl

-

Dostępne

Oralair  300 IR * 90 tabl.

-

Dostępne

Staloral 350: D.pte/D.far

Dostępne

Dostępne

Staloral 615: Brzoza

Dostępne

Dostępne

Staloral 315: D.pteronyssinus 

Druga połowa maja

Druga połowa maja

Staloral 688: 5 traw    

Dostępne Dostępne

Staloral 605: Bylica         

Druga połowa maja Druga połowa maja

Staloral 400: Alternaria

Dostępne

 

Druga połowa maja

Staloral 507: Kot    

Druga połowa maja

Początek czerwca

Informacja o przetwarzaniu danych osób zamawiających szczepionki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO)  informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Farmacol Logistyka. w Katowicach Adres: 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 - kontakt: . Inspektor Ochrony Danych: . Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania zamówienia na szczepionki personalizowane. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcą danych będą podmioty przetwarzające działające na zlecenie Administratora Danych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie podlegają profilowaniu. Wniosek o realizacje praw dostępny jest: https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/