Szczepionki Stallergenes Greer Drukuj stronę

GK Farmacol jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Stallergenes Greer. Nasza hurtownia od ponad 10 lat dostarcza szczepionki do aptek na terenie całego kraju. W zakładce Zamówienia Stallergenes Greer znajdą Państwo informacje o aktualnej ofercie.

Prowadzimy sprzedaż nastepujących produktów firmy Stallergenes Greer: Oralair (tabletki podjęzykowe), Staloral 300 (roztwór podjęzykowy),  a także Lancetów do testów skórnych-Stallerpoint i Testów punktowych - Alyostal

W przypadku pytań związanych z zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Szczepionek pod numerem infolinii: 22 73 38 610 lub e-mailem pod adresemszczepionki@farmacol.com.pl

 

Pismo dotyczące dostępności produktów Stallergenes Greer w warunkach pandemii COVID-19

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób zamawiających szczepionki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO)  informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Farmacol Logistyka. w Katowicach Adres: 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 - kontakt: . Inspektor Ochrony Danych: . Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania zamówienia na szczepionki personalizowane. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcą danych będą podmioty przetwarzające działające na zlecenie Administratora Danych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie podlegają profilowaniu. Wniosek o realizacje praw dostępny jest: https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/