Spotkania i szkolenia Drukuj stronę

Zakres w jakim Producenci mogą partycypować w spotkaniach z klientami jest każdorazowo określany w materiałach informacyjnych dotyczących danego spotkania.


Podstawowe rodzaje organizowanych spotkań regularnych to:

  • Forum Farmaceutyczne – spotkania o konwencji forum połączone ze sprzedażą targową
  • Lokalne spotkania i szkolenia – spotkania o charakterze targowym lub szkoleniowym koordynowane przez lokalne oddziały GKF
  • Pikniki i wyjazdy integracyjne – spotkania służące budowaniu pozytywnych relacji z klientami aptecznymi
    i podmiotami GKF
  • Szkolenia wyjazdowe – wyjazdy o charakterze szkoleniowym organizowane w atrakcyjnych miejscach

Kontakt: