Wymogi logistyczne Drukuj stronę

     

Informacja dla dostawców Grupy Kapitałowej Farmacol

W celu zwiększenia dostępności Państwa towarów w ofercie podmiotów grupy Kapitałowej Farmacol sugerujemy wprowadzenie poniższych rozwiązań. Każde z nich w istotnym zakresie uprości i przyspieszy procesy zamawiania, wyceny lub przyjęcia towaru a tym samym ograniczy przypadki braków magazynowych i oczekiwania na realizację zamówień, w tym zamówień realizowanych za pośrednictwem aplikacji zewnętrznych, np. Farmaprom.

Zalecane rozwiązania logistyczne

Znakowanie opakowań zbiorczych kodem w formacie GS1-128
Opis: Znakowanie polega na umieszczeniu w każdym kartonie zbiorczym kodu kreskowego w ściśle okreslonym formacie GS1-128, w którym zawartek będą następujące informacje: identyfikator produktu, identyfikator serii i daty ważności oraz identyfikator ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Zastosowanie: zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego podmioty GKF identyfikują serie wydawanych produktów na podstawie etykiet zawierających kod GS1-128 naklejany przez własną załogę. Część producentów umieszcza na własnych etykietach kod GS1-128 zgodnie z naszymi wymogami, przyjęcie ich towaru jest znacznie, nawet pieciokrotnie szybsze niż przyjęcie towaru ze znakowaniem realizowanym po stronie hurtowni. W związku z tym magazyny GKF mają komory przyjęć podzielone na dwie strefy - szybką i wolną. Producenci nie znakujący kartonów są obsługiwani w strefie wolnej aby nie blokować dostaw znakowanych niemal bezobsługowych (przyjęcie znakowanego towaru sprowadza się do zeskanowania kartonów bez konieczności zliczenia, gdyż ilość sztuk jest zaszyta w kodzie).
Efekt wdrożenia: znaczne skrócenie czasu przyjęcia towaru na wszystkich magazynach GKF.
Kontakt: Dział Logistyki

Realizacja zamówień na każdy magazyn GKF oddzielnie

Opis: w przypadku kompletacji zamówień jedynie na główne magazyny GKF (np. tylko dla magazynu w Warszawie) zaopatrzenie oddziałów regionalnych oznacza dodatkową pracochłonność (przyjęcie na magazyn centralny, wydanie z magazynu centralnego, przyjęcie na magazyn regionalny) oraz czas z reguły minimum 2-3 doby.
Efekt wdrożenia: w przypadku kompletacji na każdy magazyn czas pomiędzy zamówieniem a dostępnością towaru dla klienta aptecznego skraca się o około 2-3 doby.
Osoba kontaktowa: opiekun państwa asortymentu w dziale zaopatrzenia.

System komunikacji EDI

Opis: moduł EDI pozwala na składanie zamówień, potwierdzanie realizacji i przesyłanie dokumentów sprzedaży w wersji elektronicznej.
Efekt wdrożenia:  obecnie część dokumentów dociera do działów wyceny po fizycznej dostawie towaru. W takim przypadku proces wyceny zaczyna się dopiero po fizycznej dostawie a towar oczekuje na zakończenie prac nad dokumentacją handlową. Faktura elektroniczna umożliwi prowadzenie wyceny równolegle z transportem i tym samym znaczne skrócenie procesu przyjęcia towaru. Realna oszczędność czasu to około 1 doby. Jeśli nie planujecie Państwo wdrażania systemów EDI prosimy o przesyłanie faktur pocztą elektroniczną na adres – dzięki temu będziemy w stanie prowadzić proces wyceny równolegle choć w wersji mniej zautomatyzowanej (wymagane ręczne wprowadzenie faktury do systemu ERP).
Kontakt:

Dostosowanie palet jednorodnych do wymogów magazynu centralnego

Opis: centralny magazyn GKF w Morach posiada gniazda paletowe dostosowane do palet euro o wysokości do 120 cm.
Efekt wdrożenia: znacznie szybsze przyjmowanie dostaw towarów szybkorotujących dostarczanych na jednorodnych paletach.
Kontakt:

Standardowe wymogi logistyczne:

  1. Stosowanie palet euro lub posiadających wymiary palet euro (120 x 80 cm).
  2. Umieszczanie na dokumencie handlowym (faktura sprzedaży) oraz magazynowym (WZ)  numeru zamówienia Farmacol SA – zgodnie z zamówieniem przesłanym przez nasz dział zaopatrzenia. O ile to możliwe zalecamy drukowanie na dokumentach numeru zamówienia  w postaci numerycznej oraz kodu kreskowego w standardzie COD128.
  3. Unikanie fakturowania na jednym dokumencie handlowym wielu zamówień. Dopuszczalne jest wystawianie wielu dokumentów handlowych i magazynowych do jednego zamówienia (np. dostawa na 2 pojazdach).
  4. Awizowanie terminów dostaw do magazynów Farmacol S.A. z podaniem ilości palet. Awizację proszę kierować na adres oraz . W przypadku awizacji w postaci elektronicznego dokumentu handlowego i/lub magazynowego prosimy o wysyłanie go również na adres