Zgoda na przetwarzanie danych Drukuj stronę

ZGODY FORMALNE

Imię i nazwisko lub firma spółki*

SIEDZIBA*

*Miejsce prowadzenia działalności

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Nr Lokalu*

Nr CKK płatnika***

**NR CKK PŁT. znajduje się na fakturze po numerze NIP

NIP**

*NIP osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilnej

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z PŁATNIKIEM***

*** Jeżeli jest więcej numerów i adresów e-mail niż jeden, proszę podać wszystkie

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS

Numer główny*

Koordynator zamówień

Marketing / Promocje

Płatności / Salda

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

Koordynator zamówień

Płatności / Salda

Marketing / Promocje

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z ODBIORCĄ*

* Odbiorca rozumiany jako pojedyncza konkretna apteka lub punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej

Dane Odbiorcy

Nazwa odbiorcy*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica*

Nr lokalu*

Nr CKK odbiorcy.***

**NR CKK ODB. znajduje się na fakturze po numerze NIP

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I SMS

Numer główny*

Numer dodatkowy

Cel kontaktu

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

E-mail dodatkowy

Cel kontaktuKlauzule zgód na wykorzystanie danych w celach marketingowych

Wszyscy kontrahenci (bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej)*

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyrażają zgodę dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.

Zmian w zakresie udzielonych zgód, w tym ich cofnięcie można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres ckk@farmacol.com.pl

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych Pierwszym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacol-Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 jako podmiot realizujący pozyskanie danych i realizację praw podmiotów danych w tym przekazania obowiązków informacyjnych. Dane objęte są współadministrowaniem przez Spółki należące do Grupy Farmacol zgodnie z podpisanym porozumieniem. Spółki dostępne na stronie internetowej www.farmacol.com.pl.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych

Administratorem danych jest Farmacol-Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77. Dane objęte są współadministrowaniem przez Spółki należące do Grupy Farmacol zgodnie z podpisanym porozumieniem. Spółki dostępne na stronie internetowej https://www.farmacol.com.pl/kim-jestesmy/struktura-grupy-kapitalowej/. Wspólny kontakt: rodo@farmacol.com.pl. Wspólny kontakt do IOD: inspektor@farmacol.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingu oraz w celach kontaktowych i identyfikacji osób reprezentujących związanych z zrealizowanymi zamówieniami i ich rozliczeniem. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody oraz do czasu konieczności kontaktu w ramach realizacji umów i wygaśnięcia roszczeń. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, odmowa wyrażenia zgody w celach marketingowych wiąże się z niemożliwością przekazania informacji marketingowych. Odmowa podania danych do kontaktu wiąże się z niemożliwością skontaktowania. Więcej informacji: https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/.

Numer telefonu*

Numer osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych.
Wykorzystywany podczas logowania do panelu z listą udzielonych zgód.

E-mail

Adres na który zostanie wysłane potwierdzenie wyrażenia zgody


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe