Zgoda na przetwarzanie danych Drukuj stronę

ZGODY FORMALNE

Imię i nazwisko lub firma spółki*

SIEDZIBA*

*Miejsce prowadzenia działalności

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Nr Lokalu*

Nr CKK płatnika***

**NR CKK PŁT. znajduje się na fakturze po numerze NIP

NIP**

*NIP osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilnej

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z PŁATNIKIEM***

*** Jeżeli jest więcej numerów i adresów e-mail niż jeden, proszę podać wszystkie

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS

Numer główny*

Koordynator zamówień

Marketing / Promocje

Płatności / Salda

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

Koordynator zamówień

Płatności / Salda

Marketing / Promocje

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z ODBIORCĄ*

* Odbiorca rozumiany jako pojedyncza konkretna apteka lub punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej

Dane Odbiorcy

Nazwa odbiorcy*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica*

Nr lokalu*

Nr CKK odbiorcy.***

**NR CKK ODB. znajduje się na fakturze po numerze NIP

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I SMS

Numer główny*

Numer dodatkowy

Cel kontaktu

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

E-mail dodatkowy

Cel kontaktuKlauzule zgód na wykorzystanie danych w celach marketingowych

Wszyscy kontrahenci (bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej)*

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyrażają zgodę dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.

Zmian w zakresie udzielonych zgód, w tym ich cofnięcie można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres ckk@farmacol.com.pl

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych Pierwszym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacol-Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 jako podmiot realizujący pozyskanie danych i realizację praw podmiotów danych w tym przekazania obowiązków informacyjnych. Dane objęte są współadministrowaniem przez Spółki należące do Grupy Farmacol zgodnie z podpisanym porozumieniem. Spółki dostępne na stronie internetowej www.farmacol.com.pl.

Wspólny kontakt do administratora: rodo@farmacol.com.pl

Wspólny kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@farmacol.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingu towarów i usług spółek Grupy Farmacol na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Farmacol oraz podmioty odpowiedzialne w rozumieniu art. 2 pkt. 24 Prawa Farmaceutycznego, a także inne podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, o których mowa w art. 72 Prawa Farmaceutycznego, oraz podmioty będące producentami lub dystrybutorami suplementów diety, o których mowa w art. 3 pkt. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 3 pkt. 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, albo wyrobów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy o wyrobach medycznych – w zakresie raportowania sprzedaży i promocji oraz podmioty z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, odmowa wyrażenia zgody wiąże się z niemożliwością przekazania informacji marketingowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Farmacol dostępne na stronie: https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/.

Numer telefonu*

Numer osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych.
Wykorzystywany podczas logowania do panelu z listą udzielonych zgód.

E-mail

Adres na który zostanie wysłane potwierdzenie wyrażenia zgody


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe