Wiadomości Drukuj stronę

Certyfikat zgodności z zasadami DPD dla spółki Grupy Farmacol

01-02-2023

Certyfikacja standardu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej to potwierdzenie, że spółka Farmacol Logistyka realizuje praktyki dystrybucyjne na najwyższym poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań DPD.

Posiadanie certyfikatu wskazuje na spełnienie wszystkich wymagań, które wynikają z implementacji przepisów Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego w zakresie realizacji usług, w branży farmaceutycznej. Co więcej certyfikat DPD (GDP) – szczególnie dla kontrahentów Grupy Farmacol – stanowi potwierdzenie, że usługi Grupy realizowane są na najwyższym poziomie i zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. – Certyfikat DPD potwierdza gwarancję bezpieczeństwa jaką zapewniamy  na każdym etapie pozyskiwania, magazynowania, sprzedaży oraz transportowania produktów leczniczych. Daje również pewność, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do uprawnionego odbiorcy (np. apteki) zachowana jest jego jakość i niezmienność oraz, że pochodzi on z legalnego źródła dostawy. – podkreśla Mateusz Surma, pełnomocnik ds. zapewnienia jakości w Grupie Farmacol.

Przyznany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny Certyfikat GDP (Good Distribution Practice) potwierdza, że spółka Farmacol Logistyka realizuje obrót hurtowy w oparciu o:

  • Politykę Walidacyjną oraz Główny Plan Walidacji,
  • Analizę ryzyka,
  • Kwalifikację środków transportu,
  • Procedury i instrukcje dotyczące zasad przyjęcia, magazynowania, spedycji, załadunku, transportu i rozładunku produktów,
  • Procedury: obsługi reklamacji i zwrotów, postępowania awaryjnego, audytów wewnętrznych, bezpieczeństwa transportu,
  • Szkolenia personelu, kwalifikację Dostawców, Odbiorców oraz podwykonawców, w tym umowy jakościowe.