Kontakt

FARMACOL S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
tel. 32 208 06 00
e-mail:

WIĘCEJ

Newsletter

Sonda

Oferta współpracy Drukuj stronę

Naszym Klientom oferujemy:

  • szeroką ofertę asortymentową,
  • atrakcyjne warunki handlowe,
  • wysokiej jakości serwis na terenie całej Polski,
  • dokładki przedstawicielskie,
  • programy patronackie
  • udział w szkoleniach i spotkaniach,
  • interesujące promocje.

 

Do rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

a) zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:

 PODMIOT

 WYMAGANE DOKUMENTY

 Jednoosobowa działalność gospodarcza
prowadzona przez osobę fizyczną

 Dokument NIP-u, REGON-u,
 Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej tej osoby

 Spółka cywilna

 Dokument NIP-u, REGON-u spółki oraz  Zaświadczenie z Ewidencji
 Działalności Gospodarczej każdego ze wspólników spółki

 Spółka prawa handlowego:
 jawna, partnerska, komandytowa,
 komandytowo-akcyjna, z ograniczoną
 odpowiedzialnością, akcyjna

 Dokument NIP-U, REGON-u spółki,
 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 Uwaga: w przypadku podmiotów, które zgłosiły do KRS
 swoje nr NIP i REGON
 - wystarczy odpis z KRS zawierający nr NIP i REGON

 Inne podmioty:
 przedsiębiorstwa państwowe, jednostki
 badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje,
 spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego

 

b) zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależnosci od rodzaju prowadzonej działalności:

 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 WYMAGANA DOKUMENTACJA

 Apteka Otwarta

 1. Zezwolenie na prowadzenie apteki otwartej
 2. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu obrotu środkami
 odurzającymi  - plik w załączeniu
 3. Oświadczenie kierownika apteki o prowadzeniu obrotu lekami
 z listy lecznictwa zamkniętego

 Punkt Apteczny

 Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

 Sklep Zielarsko-Medyczny

 Zaświadczenie o kursie zielarskim  lub
 dyplom zatrudnionego technika farmacji lub opinia WIF

 Lecznica Weterynaryjna

 1. Wpis do rejestru indywidualnej lub grupowej praktyki  weterynaryjnej
 2. Zgoda na substancje psychotropowe,
 środki odurzające oraz prekursory wydane
 przez Inspektorat Farmaceutyczny w przypadku posiadania
 3. Oświadczenie weterynaryjne  - plik w załączeniu

 SKLEP: wielobranżowy; specjalistycznego
 zaopatrzenia medycznego;
 ortopedyczny

 Nie wymagana

 

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania lub dokonania zmian danych kontrahenta w systemie mogą zostać przekazane:

- faxem na nr 32 208 06 79

- mailem na adres

- oraz w podczas wizyty Regionalnego Konsultanta Sprzedaży.


W celu otrzymania warunków handlowych bardzo prosimy o kontakt z Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy!