Kontakt

Grupa Farmacol
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
tel. 32 208 06 00
e-mail:

WIĘCEJ

Sonda

Wiadomości Drukuj stronę

Upraszczamy zasady obsługi zwrotów produktów Zimnego Łańcucha!

05-12-2016

W przypadku zwrotów dokonywanych nie później niż 30 dni od daty zakupu nie będzie wymagane dostarczenie wydruku z termorejestratora, a jedynie podpis Kierownika Apteki/Kierownika Punktu Aptecznego/Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej na oświadczeniu o prawidłowych warunkach przechowywania produktu leczniczego.

Nowy formularz reklamacji dostępny jest TUTAJ

W związku z przeprowadzoną analizą ryzyka procesu zwrotów produktów leczniczych , a w szczególności dla produktów wymagających szczególnych warunków przechowywania (tzw. zimny łańcuch),  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – Dz. U. z 2015 poz. 381 z pózn. zm. („DPD”),oraz nowelizacją Procedury DPD Przedsiębiorcy Farmacol-Logistyka w sprawie „Postepowania z reklamacją klienta oraz dopuszczeniem towaru do redystrybucji” oraz Instrukcji związanej do procedury jak i formy protokołu reklamacji/zwrotu informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące reklamacji jak i zwrotów należy bezwzględnie przesyłać po wypełnieniu  nowego wzoru  protokołu reklamacji/zwrotu numer v02.  Informujemy, że  porównaniu do wydania numer v01 niniejszego protokołu, została zmieniona treść oświadczenia, bez konieczności obowiązkowego  dołączania skanu zeszytu temperaturowego albo  wydruku
z termorejestratora dla dokumentacji właściwego przechowywania produktu leczniczego z tzw. zimnego łańcucha.  Nowy  wzór protokołu  numer v02 przekazujemy Państwu  w załączeniu.
Zwracamy uwagę,  że protokół  z oświadczeniem o prawidłowych warunkach przechowywania produktu leczniczego winien  zostać  bezwzględnie  każdorazowo podpisany przez Kierownika Apteki/Kierownika Punktu Aptecznego/Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej albo osoby upoważnionej przez kierownika Apteki/Kierownika Punktu Aptecznego/Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej do składania w/wym. oświadczeń. Tylko podpisanie oświadczenia przez w/wym. osoby będzie udokumentowaną podstawą do rozpatrzenia reklamacji/zwrotu.

Jednocześnie informujemy, że prezentowany  sposób dokumentowania zwrotów jest zgodny z wytycznymi  otrzymanymi  podczas  konferencji informacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w dniu 18.11.2016 r w Warszawie.

Mamy nadzieję, że przekazane informację będą pomocne przy wypełnianiu protokołów reklamacji/zwrotów.