Kontakt

Grupa Farmacol
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
tel. 32 208 06 00
e-mail:

WIĘCEJ

Sonda

Wiadomości Drukuj stronę

Relacja z International Medical Congress of Silesia 2018

30-04-2018

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie odbył się International Medical Congress of Silesia 2018 organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Grupa Farmacol była oficjalnym partnerem tego wydarzenia.

Konferencja ta, w skrócie „SIMC”, jest jedną z największych tego typu Konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej o wieloletniej tradycji, która już na stałe wpisała się jako jedno z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego SUM. SIMC ma charakter interdyscyplinarny. W ramach wydarzenia zostały zorganizowane sesje plenarne dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. Studenci mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac badawczych, przygotowywanych w trakcie całego roku akademickiego (a nawet dłużej) w ramach działalności w Studenckich Kołach Naukowych, których na Śląskich Uniwersytecie Medycznym działa ponad 170.

W tym roku Katowice odwiedziło blisko 1500 studentów różnych kierunków uczelni medycznych i doktorantów z całej Polski, a także ze świata, którzy zaprezentowali ponad 500 prac z 33 różnych specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz innych nauk medycznych, w tym farmacji, zdrowia publicznego, fizjoterapii, dietetyki i żywienia oraz kosmetologii. Studenci zgłosili również opracowane przez siebie opisy przypadków, prezentowane podczas sesji przypadków klinicznych zabiegowych lub niezabiegowych. Wzorem poprzednich lat odbyły się również sesje przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich, w zakresie medycyny klinicznej oraz doświadczalnej.

Prezentowane prace oceniało ponad dwustu doktorów i profesorów, zasiadających w Komisjach Naukowych. Zadaniem Komisji była ocena prac m.in. pod kątem merytoryki i sposobu przedstawienia. Autorzy najlepszych prac z wszystkich sesji mogli liczyć na atrakcyjne nagrody, ufundowane zarówno przez uczelnię jak i licznych sponsorów, a zdobyte dyplomy stanowią ważną podstawę do ubiegania się o stypendia czy rekrutacji na studia doktoranckie.

Dla studentów, którym najbardziej zależało na zdobywaniu umiejętności praktycznych, organizatorzy przygotowali warsztaty szkoleniowe. Podczas dwóch dni Konferencji można było udoskonalić swoją umiejętność szycia chirurgicznego, poćwiczyć wykonywanie badania aparatem do USG lub przeprowadzić zabieg metodą laparoskopową, a także ugruntować swoją wiedzę i zdolność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Grupa Farmacol dumnie wsparła to wydarzenie poprzez ufundowanie nagród dla laureatów konferencji. Młodzi adepci farmacji i medycyny mogli również bliżej przyjrzeć się temu jak wygląda firma.

Magazyn FarmaProfit był natomiast oficjalnym patronem medialnym tego wydarzenia.