Farmacol ITB Drukuj stronę

Misją Farmacol ITB Sp. z o.o. jest oferowanie specjalistycznych usług informatycznych dla Grupy Kapitałowej Farmacol oraz jej klientów i partnerów. Farmacol ITB tworzy i oferuje dedykowane rozwiązania informatyczne.

Informacja o usługach dla producentów

Jeśli potrzebujecie Państwo dedykowanego interfejsu wymiany danych ze Spółkami Grupy Kapitałowej Farmacol zapraszamy do współpracy. Dla wdrożonych rozwiązań oferujemy umowy SLA, zapewniające serwis techniczny gwarantujące oczekiwany poziom niezawodności.

Dane kontaktowe

Kontakt w sprawie nowych usług:

Kontakt w sprawie ofert na rozwiązania teleinformatyczne:

„FARMACOL ITB” Spółka z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
Sekretariat tel.+48 32 20 80 600, fax +48 32 20 22 497
NIP 9542743162, Regon: 243243102
www.farmacol.com.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000459290
Kapitał Zakładowy wpłacony: 450.000,00 PLN