Władze Grupy Farmacol S.A. Drukuj stronę

ZARZĄD GRUPY FARMACOL S.A:

 Barbara Kaszowicz - Wiceprezes Zarządu

 Michał Malczyk - Członek Zarządu

 Janina Strzempa - Członek Zarządu


 

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

 Andrzej Olszewski- Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Zyta Olszewska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 Maciej Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

 Anna Olszewska- Członek Rady Nadzorczej

 Bartosz Nowak- Członek Rady Nadzorczej