Kontakt

Grupa Farmacol
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
tel. 32 208 06 00
e-mail:

WIĘCEJ

Sonda

Władze Grupy Farmacol Drukuj stronę

Barbara Kaszowicz - Wiceprezes Zarządu Farmacol S.A.,
odpowiedzialna za Pion Organizacji, Farmacji i Informatyki.

     Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie Controllingu (studia podyplomowe) oraz SGH studia typu MBA. W latach 1988–1992 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Od zakończenia współpracy z Akademią w 1992 r. związana z hurtownią farmaceutyczną Farmacol, przekształconą później w Spółkę, w której pełniła m.in. funkcję Dyrektora ds. Farmacji. W 2005 r. została powołana do Zarządu Spółki, gdzie jako Wiceprezes zarządza kluczowymi dla grupy kapitałowej procesami wykorzystując nowoczesne technologie i stale podnosząc jakość świadczonych usług.


Ryszard Piekarz - Członek Zarządu Farmacol S.A.,
odpowiedzialny za Pion Handlowy.

     Ukończył studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, na kierunku Zarzadzanie i Marketing uzyskując tytuł magistra ekonomii oraz Studia Podyplomowe „Prawo gospodarcze” w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie (2007 r.). Od kilkunastu lat związany z hurtowym rynkiem farmaceutycznym. W latach 1999-2009 pracował w Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej Sp. z o.o., następnie w Aptekarz Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie a po przejęciu Spółki w PGF Aptekarz Sp z o.o. Od 2009 r. związany z Grupą Kapitałową Farmacol, gdzie pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Handlowego w oddziale Rzeszów i Cefarm Kielce S.A, zastępcy Dyrektora Oddziału Rzeszów ds. Handlowych a później Dyrektora Regionu Rzeszów i Makroregionu Rzeszów, Kielce, Lublin. 26 października 2011 roku został uhonorowany przez Kapitułę Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie medalem „Za zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia” za całokształt działań na rzecz pożytku środowiska aptekarskiego. W lipcu 2013 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Sprzedaży GKF odpowiedzialnego za sprzedaż hurtową do aptek w całej Polsce, a z dniem 01 czerwca 2014 r. został powołany do Zarządu Spółki.


Marek Pielaszkiewicz – Członek Zarządu Farmacol S.A.,
odpowiedzialny za Pion Zakupów oraz Marketingu.

     Ukończył Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz podyplomowe studia – Zarządzania i Marketingu, Politechniki Lubelskiej we współpracy z University of Illinois USA, a następnie Europejski Model Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Swoją karierę rozpoczął w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Medycznego "Aptekarz", po przekształceniu spółki w Hurtownię "Aptekarz" był w niej odpowiedzialny za marketing oraz pełnił funkcję prokurenta (2000-2009). Od 2009 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie szkolenia, doradztwa i usług marketingowych. W 2010 roku związał się z Grupą Kapitałową Farmacol, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora warszawskiego oddziału spółki, a od 2011 roku dyrektora ds. rozwoju sprzedaży firmy, a kolejno członka zarządu spółki FARMACOL S.A. Następne pracował w branży automotive, gdzie pełnił stanowisko dyrektora handlowego i wiceprezesa zarządu, a od października 2018 roku pracuje w Grupie Farmacol na stanowisku Dyrektora Marketingu i Zakupów.


Grzegorz Lewczuk - Członek Zarządu Farmacol S.A.,
odpowiedzialny za Piony Logistyki, Nieruchomości i Administracji oraz hoteli.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również Podyplomowe Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Od początku kariery zawodowej zajmuję się szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami, administracją i inwestycjami dla spółek o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.
Od 2016 roku w Grupie Farmacol, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Nieruchomości i Administracji oraz Członka Zarządu kluczowych spółek z grupy, a następnie został powołany na stanowisko członka zarządu Farmacol S.A.

Pan Grzegorz Lewczuk, wcześniej przez 12 lat związany był ze Spółką Liberty Poland S.A. i Grupą Kapitałową Polkomtel S.A. gdzie odpowiedzialny był m.in. za budowę i rozwój sieci sprzedaży oraz negocjacje z Centrami Handlowymi. Od 2013 roku współpracował z Grupą Polskie Koleje Państwowe S.A., która w tym okresie rozpoczęła intensywną pracę nad przekształceniem dotychczasowej struktury organizacyjnej w nowoczesną korporację. W Grupie PKP, oprócz zarządzania obszarem eksploatacji nieruchomości, jako Dyrektor Oddziału Kraków, odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację obszaru 4 województw południowo-wschodniej Polski. Nadzorował również proces uruchomienia kilku modernizowanych dworców kolejowych, w tym podziemnego dworca Kraków Główny – Centrum Komunikacyjnego połączonego z Galerią Handlową. 


Jarosław Olejarz – Prezes Zarządu "Farmacol-Logistyka" Sp. z o.o.,
odpowiedzialny za Pion Prawny oraz Compliance.

     Ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z obszaru Controllingu, Bankowości i Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw oraz studia MBA organizowane przez Uniwersytet Śląski / Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów / IAE AIX-EN-PROVENCE. Podczas kariery zawodowej, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Windykacji Getin Bank (wcześniej Górnośląski Bank Gospodarczy S. A.), a następnie dyrektora ds. windykacji w INTERO Katowice S. A. We wrześniu 2007 roku nawiązał współpracę z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym, w którym pełnił funkcję radcy prawnego do 2010 roku. W latach 2011-2015 r. był dyrektorem działu prawnego spółki SMS Kredyt, w której od 2013 r. pełni stanowisko członka rady nadzorczej. Ponadto Pan Jarosław Olejarz, pełnił funkcje prezesa zarządu oraz członka rady nadzorczej w spółkach z branży wydawniczej i e-commerce oraz jest partnerem zarządzającym kancelarii J&K Legal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych J. Olejarz i Wspólnicy Sp.k. Jest także współtwórcą portalu SerwisPrawo.pl oraz biegłym sądowy w obszarze bankowości i procedur bankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także kuratorem sądowym Krajowego Rejestru Sądowego. 


Krzysztof Bula – Członek Zarządu Farmacol ITB Sp. z o.o. ,
odpowiedzialny za Pion Finansów i Księgowości.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu oraz Akredytowanego Programu ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Jego doświadczenie zawodowe jest związane z obszarem finansów i księgowości. Od 2017 roku w Grupie Farmacol, gdzie pełni funkcję dyrektora pionu finansów oraz jest członkiem zarządu kluczowych spółek grupy kapitałowej.
Pan Krzysztof Bula, zanim dołączył do Grupy Farmacol, zarządzał obszarem finansów, kontrolingu oraz IT w czołowych firmach z branży dystrybucji i FMCG w Polsce. W latach 1993-1998 pełnił funkcję głównego księgowego oraz kierownika działu kontrolingu  w Unilever Polska. Następnie przez 15 lat związany był z Grupą Żywiec, w której jako dyrektor centrum finansowo-księgowego oraz główny księgowy odpowiadał za dział finansów firmy, a takze pełnił funkcję dyrektora Centrum Obsługi Klienta. W swojej karierze współpracował również z Distribev Orbico (Orbico Group), gdzie w latach 2014-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Finansów i IT.


 

 

Rada Nadzorcza

Andrzej Olszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
     Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, był piłkarzem w barwach Fabloku, później trenerem młodzieżowego klubu piłkarskiego w Jaworznie oraz nauczycielem WF-u. Kolejne doświadczenia zdobywał na stanowiskach kierowniczych w branży górniczej (lata 1974-1990). W latach 90. wykupił (wraz z żoną) od państwowego Cefarmu aptekę w Jaworznie, a potem otworzył kolejną w Tychach. Sam odpowiadał za sprawy zaopatrzenia – wyszukiwał leki, negocjował ceny, zajmował się transportem, wreszcie nawiązywał bezpośrednie kontakty z producentami leków. To dało początek hurtowni farmaceutycznej. W 1999 roku wprowadził Farmacol na giełdę, a środki uzyskane z emisji przeznaczył na budowę grupy kapitałowej, przejmowanie mniejszych hurtowni z branży farmaceutycznej oraz wykup udziałów m.in. w prywatyzowanych Cefarmach Kielce, Wrocław, Szczecin, Warszawa i Białystok.


Zyta Olszewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
     Ukończyła Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1974-1990 pracowała w aptekach na terenie Jaworzna, jako magister farmacji, a od 1980 r. jako kierownik apteki. W 1990 r. (wraz z mężem) wykupiła aptekę w Jaworznie i otworzyła kolejną w Tychach, sama zajmując się ich prowadzeniem (obecnie jako wspólnik PHARMA-FLOS Z.A.M. Olszewscy Spółka jawna). W grupie kapitałowej Farmacol odpowiada za kontakty z dostawcami, negocjacje warunków handlowych i kontraktów z producentami.


Anna Olszewska - Członek Rady Nadzorczej
     Ukończyła Szkolę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w branży reklamowej na stanowisku Account Executive w Agencji Reklamowej „Radna” w Warszawie (2001-2002). Późniejsze doświadczenia zdobywała już w rodzinnej spółce m.in. odpowiadając za kontakty z producentami oraz koordynację działań sprzedażowo - marketingowych. Od kilku lat związana jest z branżą kosmetyczną. Była odpowiedzialna za zakupy oraz marketing najpierw w sieci Douglas, a potem Marionnaud. Jest również wspólnikiem spółki jawnej PHARMA-FLOS Z.A.M. Olszewscy prowadzącej aptekę.


Maciej Olszewski - Członek Rady Nadzorczej
     Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zanim rozpoczął pracę w rodzinnej firmie doświadczenie zdobywał jako przedstawiciel handlowy w firmie Hartmann Polska (1997-2000) oraz inspektor kredytowy w Banku PKO BP S.A. O/Sosnowiec (2000-2002). Od roku 2002 współpracuje ze Spółką Farmacol, kolejno poznając specyfikę funkcjonowania większości działów, a obecnie pełni w niej funkcję doradcy.