Farmacol Serwis Sp. z o.o. Drukuj stronę

Farmacol Serwis Sp. z o.o. (dawniej: Farmacol Serwis S.A.)

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600 | fax: 32 20 22 497 | farmacolserwis@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000904214
Kapitał zakładowy w wysokości 192 400 000 zł w całości opłacony | REGON: 932149338  |  NIP: 8971628449

Konto bankowe: ING BSK S.A. 62 1050 0086 1000 0022 4880 9937