Farmacol Inwestycje II Sp. z o.o. Drukuj stronę

Farmacol Inwestycje II Sp. z o.o. (dawniej: Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.)

ul. Rakowiecka 65/67, 50-422 Wrocław
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000884098
Kapitał zakładowy w wysokości 1 400 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 146941689    |    NIP: 5252569570