Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. Drukuj stronę

Farmacol Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000481871
Kapitał zakładowy w wysokości 140 514 150,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 146941130    |    NIP: 5252569423