Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Drukuj stronę

Spółka Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym 18 października 2013 r. pod nr:
KRS
0000481881,
Posiadająca:
REGON: 146941689,
NIP: 5252569570.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność finansowa oraz wynajmem nieruchomości komercyjnych.