Farmacol III Sp. z o.o. Drukuj stronę

Farmacol III Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Kielce” S.A. S.K.A.)

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
 tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    farmacol@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000885579
Kapitał zakładowy w wysokości 2 080 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 241823781    |    NIP: 9542716426