Cefarm Szczecin II Sp. z o.o. Drukuj stronę

Cefarm Szczecin II Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM - SZCZECIN" Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna)

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
tel. +48 32 20 80 600    |    fax +48 32 20 22 497    |    cefarmszczecinska@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000924225
Kapitał zakładowy w wysokości 550 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 241961112    |    NIP: 9542727950