Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Szczecin” Drukuj stronę

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Szczecin” S.A.

ul. Pomorska 132, 70-812 Szczecin
tel. +48 91 480 22 75    |    fax +48 91 428 27 22    |     cefarmszczecin@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000051672
Kapitał zakładowy w wysokości 6 840 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 810790392    |    NIP: 8511050411