Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Warszawa" Drukuj stronę

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Warszawa” S.A.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

tel. +48 22 733 87 55    |    fax +48 22 733 87 59    |    cefarmwarszawa@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000034561
Kapitał zakładowy w wysokości 25 101 190,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 012859010    |    NIP: 5250004237