Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Kielce" Drukuj stronę

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Kielce” S.A.

ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce
tel. +48 41 365 62 00    |    fax +48 41 365 62 05    |    cefarmkielce@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000024653
Kapitał zakładowy w wysokości 10 923 480,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 290558600    |    NIP: 6571027260