Cefarm Białystok S.A. Drukuj stronę

Cefarm Białystok S.A.

ul. Kleeberga 34, 15-691 Białystok
tel. +48 85 66 46 500    |    fax + 48 85 66 46 549    |    cefarmbialystok@farmacol.com.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000204961
Kapitał zakładowy w wysokości 18 700 000,00 zł w całości opłacony    |    REGON: 000289472    |    NIP: 5420202500